2021. szeptember 25, szombat     Eufrozina és Kende

BejelentkezésKeresés


Kenési rendszer Nyomtatás E-mail  
Írta: Administrator    2007. július 09. hétfő, 03:06

A motorban van két egymásba illeszkedõ fogaskerék, amelyek kenésérõl nem kell gondoskodni. Ez a fogaskerék rendszerû olajszivattyú. Az olaj, amelyet a fogai közé felvesz, továbbít és újra az olajáramkörbe nyom, egyidejûleg a kenését is ellátja. A nyomás alatti cirkulációs kenés a következõképpen mûködik: az olajszivattyúból az olaj a forgattyús tengely négy csapágyába áramlik, onnan a forgattyús tengely furatain keresztül a hajtórúdcsapágyakhoz kerül. Az olaj másik része a vezértengely-csapágyakhoz áramlik és a furatokon keresztül a hosszú emelõrudakon át jut el a szelephimbák csapágyaihoz, Itt még olajpermet és olajgõz is keni a szelepszárakat. Az olaj az emelõrudak burkoló-csövein keresztül a forgattyúsházba folyik vissza. A hengerek belsõ csúszófelületeit, a dugattyúkat és a dugattyúcsapszegeket a szétszóródó olaj keni.

Image
1. ábra
Image
2. ábra

Ami akkoriban csak kevés motornak volt, az az olajhûtõ. Ez az, ami a VW részére elsõsorban lehetõvé teszi a tartós teljes gázzal való autópálya-meneteket. A hideg olaj jobban ken.
Az olajhûtõ fontos szerepet játszik. Az olaj hõmésékletétõl és nyomásától függõen kapcsolódik be az olaj körforgásába, amit az olajnyomás-szabályozó szelep tesz lehetõvé. A hideg olajnak nem szabad az olajhûtõn átfolynia, mert az a nyúlós és sûrûn folyó olaj túlzott nyomása miatt megsérülne. Ilyenkor a nagy olajnyomás szabályozó szelep dugattyúját a rugó erejével szemben lenyomja és szabad utat enged az olajnak a kenendõ helyek felé. Az olaj másik része a forgattyúsházba folyik vissza. A hideg motort egyébként a nehezen folyó olaj miatt nem szabad azonnal nagy fordulatszámra felpörgetni, mert még nem minden kenendõ tengely kap elég olajat. Félmeleg motornál az olajnyomás csökken, a rugó feljebb nyomja a dugattyút és így megakadályozza az olaj visszafolyását a forgattyúsházba. Az olaj egy része még mindig a kenendõ helyek felé áramlik, a másik része az olajhûtõn keresztül veszi útját. Meleg motor: az olajnyomás még alacsonyabb, úgyhogy a dugattyú legfelsõ állásba kerül és úgy szabályozza a keringés útját, hogy az olaj csak az olajhûtõn keresztül jut a kenendõ helyekhez. Az olajnyomás 70°C üzemi hõmérséklet és üresjárat mellett minimum 0,4 bar-t, 70°C és 2500 ford/perc mellett, minimum 2 bar-t ér el.

Image
3. ábra
Image
4. ábra

Az olajhûtõ tömítetlenségének gyanúja esetén (balra a ventillátorház mögött olajos, vagy szétfröcskölt olaj van a motortérben) elõszörminddenesetre a nyomásszabályozó szelepet kell kicsavarni és ellenõrizni. A dugattyú nem szorulhat be a legmagasabb állásban, mert akkor a hideg, sûrû olaj átnyomódik az olajhûtõn. Ha már beragadt, nem egykönnyen tudjuk kiszabadítani, azonban menetfúróval (M10), amit a furatba csavarozunk, kihúzhatjuk. A szorulási, illetve berágódási nyomokat gondosan el kell dolgozni. A tömítõgyûrût visszaszereléskor ki kell cserélni. Lehet, hogy csak az olajhûtõ csatlakozása volt laza vagy tömítetlen.
Az olajhûtõ beépített motor mellett eltávolítható, az azt körülvevõ ventillátorházat azonban mindenesetre ki kell venni. A hûtõ két bal oldali csavaranyájának meglazításakor erõsen hajlított csillagkulcsot (10mm) kell használni, mivel az anyák a hûtõberendezés alatt helyezkednek el. A hûtõ próbanyomása 6 bar. Az olajcsövek a hûtõben nem érinthetik egymást, a választólemeznek merevnek kell lennie. Az összeszereléskor új tömítést kell használni.
A dugattyúk mozgása, a forró olajgõzök és az összesûrített gázok következtében a forgattyúsházban nagy nyomás keletkezhetne, ha nem gondoskodnánk kielégítõ szellõzésrõl. 1961 áprilisáig a szellõzõ berendezés - az olajbetöltõ csõhöz csatlakoztatva - lefelé vezetett ki a szabad levegõre. Így azonban az olajrészecskék gyakran fröcsköltek a kipuffogódobra, ott elégtek, és az olajgõzök hátulról, a kívülrõl beszívott hûtõlevegõvel együtt újra a fûtõberendezésbe kerülhettek. Fõként a külsõ levegõ olajgõzökkel való feldúsulásának megakadályozására a légszõrübe tömlõ keült, amelyen át az olajgõzök újra a motorba jutnak és ott elégnek. A tömlõben alkalmilag nedvességet, kondenzvizet találhatunk, ami ha nem fagy meg, semmi bajt nem okoz.

1963 novembere óraa forgattyúsház szellõzõberendezését kondenzvíz levezetõcsõvel látták el, hogy a szellõzõ tömlõbõl nem kerülhessen víz a forgattyúsházba. A csõvégre gumiszelepet helyeztek el, amely önmûködõen szabályozza a víz lefolyását. Ha bizonyos mennyiség összegyûlt, a szelepen lévõ nyílás kinyílik. 5000 km-enként megvizsgálandó (szelepet összenyomni), hogy nem sérült meg. Szükség esetén meg kell tisztítani. Ha a lefolyócsõben olaj gyûlik össze, az arra vezethetõ vissza, hogy a motor a forgattyúsház szellõzõjén olajat fröcsköl ki, aminek az okai: túl sok az olaj a levegõszûrõ olajteknõjében vagy törött a dugattyúgyûrû (sûrítési nyomást megmérni).
Ha a sebességmérõ alsó részének jobb oldalán kigyullad a piros (vagy zöld) lámpa, az azt jelenti, hogy valami nincs rendben az olajnyomás körül. Az olajnyomást ellenõrzõ lámpának a gyújtás bekapcsolásakor ki kell gyulladnia, és a motor beindulásakor ki kell aludnia.
Az olajnyomás kapcsoló az olajrendszer nyomóvezetékébe csatlakozik az olajstivattyú és az olajhûtõ között. Ha a motor áll, akkor rugó-nyomás tartja a membránnal összekapcsolt érintkezõt zárt állapotban. A gyújtás bekapcsolása után az akkumulátor árama a gyújtáskapcsoló csatlakozójától a piros (vagy zöld) ellenõrzõ lámpán és az olajnyomás kapcsolóján keresztül folyik a testhez, ilyenkor tehát a lámpának ki kell gyulladnia. Mûködõ motor mellett az olajnyomás hat a membránra. Az érintkezõ kinyílik és a lámpa kialszik, ezzel jelezve, hogy a motor mûködéséhez elegendõ nagyságú olajnyomás rendelkezésre áll.
Hogy milyen hibákra tudja az ellenõrzõ lámpa a figyelmet felhívni, az alábbiakban olvasható:

A lámpa menet közben folyamatosan világít:
 - Megszakadt az olajkeringés, a motor nem kap kenést
 - Az olajnyomás kapcsoló hibás

A lámpa csak teljes gázadáskor alszik ki:
 - A motor tömítése hibás, ezért az olajnyomás nem tud megnövekedni, a motor kenése nem elégséges
 - Az olajnyomás kapcsoló meghibásodott

Üresjáratban világít a lámpa
 - Nincs ok az aggodalomra, ha a motor meleg és az üresjárat alacsonyra van állítva.
 - Túl nagy az olajnyomás kapcsoló kapcsolási nyomása

A lámpa menet közben idõnként kigyullad
 - Nincs ok az aggodalomra, ha a lámpa növekvõ fordulatszám mellett ismét kialszik. Míg télen a lámpa általában csak üresjárati fordulatszám mellett gyullad ki, ez nyáron a magas külsõ hõmérséklet és híg motorolaj esetében hosszabb út megtétele után lassú tempó mellett, vagy sebességváltáskor is bekövetkezhet.

Image
5. ábra
Image
6. ábra

Jó munkát kíván az SZMB...
Forrásirodalom: Dieter Korp - VW 1200/1300/1500 Tanácsadó (1968)
Fényképek: SZMB Csepel 2003. július

2003. augusztus 9.